• Komend seizoen zullen er een aantal grote wijzigingen optreden in de technische staf rond de selectie. Onze hoofdtrainer, Ad Reijtenbagh, zal SC Botlek na één seizoen gaan verlaten. Ad heeft aangegeven op zoek te willen gaan naar een nieuwe omgeving.  Ad heeft zich dit seizoen zeer betrokken getoond en hard gewerkt. Ad wil het seizoen met SC Botlek goed afsluiten en de schouders er onder zetten om Botlek voor de 3e klasse te behouden. Ook Leroy de Visser, trainer/coach van het 2e heeft aangegeven onze club te gaan verlaten aan het einde van het seizoen. Leroy is bij ons 3 jaar trainer geweest en iedereen heeft Leroy leren kennen als betrokken, enthousiast en leergierig. Hij wil nu een volgende, nieuwe stap gaan zetten en zijn vizier op een nieuwe uitdaging richten. En tot slot moeten we bekend maken dat ook Dan Blokland, selectiebegeleider/technisch adviseur komend seizoen een stap terug gaat doen. Dan heeft vele jaren met inzet en grote betrokkenheid zijn rol en taken vervuld binnen de club en rondom de selectie. Voor hem is nu het moment gekomen om, zoals hij dat zelf zegt, vers bloed toe te voegen met een andere blik en ideeën.

    Uiteraard bedanken wij alle 3 de mannen voor hun inzet en getoonde betrokkenheid bij onze club. Het bestuur beseft dat dit impactvolle besluiten/aanpassingen zijn. Inmiddels zijn verkenningen/gesprekken gaande om de openstaande posities in te vullen.

    Het Bestuur.