• De laatste jaren ontstaan er nieuwe inzichten over indeling, prestatiedruk, spel- en trainingsvormen m.b.t. kinderen. De KNVB stimuleert verenigingen deze nieuwe inzichten toe te passen. En ook van leden hebben wij signalen ontvangen, waardoor wij besloten hebben om het beleid m.b.t. onze jongste jeugd aan te passen. Voor onze jongste jeugd t/m JO10 gooien wij het beleid om, ons beleid hierin leggen wij u graag uit in de bijgevoegde brief. 


    brief jeugdbeleid