• Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

  De kernwaarde die we bij SC Botlek hebben is dat iedereen zich veilig én gerespecteerd voelt. De praktijk wijst helaas uit dat er bij sportverenigingen, zo ook bij SC Botlek, zich situaties voordoen die niet altijd zijn te voorkomen en daarom hebben we preventief de sociale veiligheid onder de loep genomen. Grensoverschrijdend gedrag is onwenselijk en voorkomen is beter dan genezen, dus daarom moet er een plek zijn waar leden en bezoekers terecht kunnen om te praten. Dat is dan ook de reden dat SC Botlek 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP) heeft aangesteld voor deze zaken. Onze VCP’s,  Ralf Tjon Sien Kie en Geery Kramp, zijn het centrale aanspreekpunt. In hun rol als VCP kunnen Ralf en Geery gevraagd én ongevraagd het bestuur en kaderleden adviseren, leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers helpen. Bij de VCP’s kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers. Hoe eerder er over gesproken wordt, des te sneller er een einde gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen:

  Als je vragen hebt óver of die te maken hebben met:

  • pesten en/of gepest worden.
  • machtsmisbruik en verbale agressie.
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart.
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat).
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.

  Als er sprake is van seksuele intimidatie dan kun je ook anoniem terecht bij een vertrouwenspersoon van centrumveiligesport.nl (NOC*NSF), telefoonnummer 0900-2025590, met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen.

  Wat kan de VCP voor je betekenen?

  • De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De VCP kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
  • Zonodig kan de VCP je adviseren en helpen d.m.v. informatie of je doorverwijzen.
  • Het kan zijn dat de VCP je rechtstreeks doorverwijst naar de trainer of coördinator. Bijvoorbeeld omdat de klacht/melding te maken heeft met voetbaltechnische keuzes.

  Vertrouwelijkheid

  • Soms kan het belangrijk zijn dat de VCP anderen informeert of bevraagt. Dit zal nooit zijn zonder instemming van de melder!
  • De VCP houdt van de meldingen een rapportage bij. Dit op de kenmerken: aantallen, soort, gegrond/ongegrond.
  • We zullen er alles aan doen om de gesprekken in vertrouwelijke sfeer te laten verlopen. Dit zal in overleg tussen melder en VCP zijn.

   Verantwoordelijkheid?

  De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van SC Botlek. Het bestuur zal op de jaarlijkse ledenvergadering rapporteren over het aantal meldingen. Dus niet inhoudelijk!

  Mocht het heel dringend zijn en je kunt ons niet bereiken, dan kun je ook contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF of Fier-chat (speciaal voor de jeugd). De CVSN is te bereiken via 0900 2025 590 of centrumveiligesport@nocnsf.nl en Fier-chat via www.fier.nl/chat-sport. Bij beiden kan ook anoniem een melding gemaakt worden.

  Waar de VCP niet voor is:

  • Meningsverschillen met trainers of leiders.
  • Klachten over teamindelingen.
  • Sportinhoudelijke vragen. 

  VCP's zijn geen mediators.

  Beide vertrouwenscontactpersonen zijn als volgt bereikbaar:

  Ralf Tjon Sien Kie

  06-51625219

  vcp@scbotlek.nl


  Geery Kramp

  06-43209810

  vcp@scbotlek.nl

 • Geery

 • Ralf