• Vertrouwenspersoon

  De kernwaarde die we bij SC Botlek hebben is dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. De praktijk wijst helaas uit dat er bij sportverenigingen, zo ook bij SC Botlek zich situaties voordoen die niet altijd zijn te voorkomen en daarom hebben we preventief de sociale veiligheid onder de loep genomen . Grensoverschrijdend gedrag is onwenselijk en voorkomen is beter dan genezen, dus daarom moet er een plek zijn waar leden en bezoekers terecht kunnen om te praten. Dat is dan ook de reden dat SC Botlek 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP) heeft aangesteld voor deze zaken. Onze VCP’s, Nancy Duque en Ralf Tjon Sien Kie, zijn centraal aanspreekpunt. In hun rol als VCP kunnen Ralf en Nancy gevraagd en ongevraagd het bestuur en kaderleden adviseren, leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers helpen en indien nodig bemiddelen tussen partijen. Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers, ouders en bezoekers. Hoe eerder er over gesproken wordt des te sneller er een einde gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie.

  Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersonen:

  Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden
  • machtsmisbruik en verbale agressie
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag 

  Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook anoniem terecht bij een vertrouwenspersoon van centrumveiligesport.nl (NOC*NSF), telefoonnummer 0900-2025590 met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen.

  Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen?

  • De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar  mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De vertrouwenscontactpersoon  kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
  • Zo nodig kan de vertrouwenspersoon je adviseren en helpen d.m.v.  informatie of je doorverwijzen.
  • Het kan zijn dat de vertrouwenspersoon je rechtstreeks doorverwijst naar de trainer of coördinator. Bijvoorbeeld omdat de klacht/melding te maken heeft met voetbaltechnische keuzes.

  Vertrouwelijkheid

  • Soms kan het belangrijk zijn dat de vertrouwenspersoon anderen informeert of bevraagd. Dit zal nooit zijn zonder instemming van de melder!
  • De vertrouwenspersoon houdt van de meldingen een rapportage bij. Dit op de kenmerken: aantallen, soort, gegrond/ongegrond.
  • We zullen er alles aandoen om de gesprekken in vertrouwelijke sfeer te laten verlopen. Dit zal in overleg tussen melder en vertrouwenspersoon zijn

   Verantwoordelijkheid?

  • De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van SC Botlek. Het bestuur zal op de jaarlijkse ledenvergadering rapporteren over het aantal meldingen. Dus niet inhoudelijk!

   

  Mocht het heel dringend zijn en je kunt ons niet bereiken, dan kun je ook contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF. Deze hulplijn is te bereiken via 0900 2025 590 of centrumveiligesport@nocnsf.nl . Daar kan ook anoniem een melding gemaakt worden.

  Waar de VCP niet voor is:

  -Meningsverschillen met trainers of leiders

  -Klachten over teamindelingen

  -Sportinhoudelijke vragen

   

  Mvg,

  Ralf Tjon Sien Kie

  06-51625219, ralf@rtjon.com

  Nancy Duque

  06-48474471, nduukie@hotmail.com

 • Nancy

 • Ralf