• Het kan soms gezellig druk zijn op én rond ons sportpark. Niet alleen op wedstrijddagen maar ook op trainingsavonden. We willen allemaal zo dicht mogelijk bij de ingang parkeren. Het liefs nog naast het veld. We willen ook lopend óf op de fiets een zo kort mogelijke afstand afleggen van of naar huis of naar een andere vereniging in de omgeving. Dit zorgt regelmatig voor overlast, ergernis en soms zelfs gevaarlijke situaties.

  Daarom, nogmaals, het volgende:

  • Fietsen op ons terrein is niet toegestaan.
  • Gebruik van elektrische steps op ons terrein is niet toegestaan.
  • Kleedkamers, de gang, kantine, commissiekamer etc. zijn geen stallingsruimte voor elektrische steps. Deze zullen dan ook
     worden verwijderd.
  • Parkeren van voertuigen dient te gebeuren in de vakken of daarvoor aangewezen plekken.
  • Doorgangen naar onze velden en clubgebouw dienen altijd vrij te blijven voor hulpdiensten.
  • Mindervalide-parkeerplaatsen zijn alleen bestemd voor bezoekers met een vergunning hiervoor.
  • Parkeren voor en rond de afvalcontainers en propaantank is volledig op eigen risico, ons advies is deze rondom vrij te
    houden.
  • Bezoekers van andere sportverenigingen die hun auto op “ons” parkeerterrein neerzetten en ná sluiting van ons park hun auto
    willen ophalen hebben pech. De eerst volgende werkdag is het hek weer open.
  • Bezoekers en leden die de doorgang naar Spark en Olympia gebruiken dienen ook daar zich te gedragen naar hun regels. Bij
    ons niet fietsen is dus ook daar niet op het terrein fietsen.
  • Als een hek, om welke reden dan ook, dicht is dan is daar een reden voor. Het zelfstandig openen van een hek is NIET
    toegestaan.

  Het parkeerterrein is gemeentelijk terrein. Na een aantal klachten is aangegeven dat actief zal worden gecontroleerd door de gemeente (handhaving) met mogelijke gevolgen van dien.

  Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we ons netjes aan de regels blijven houden.