• Vorig jaar zijn we gesprekken gestart rondom verduurzaming van ons sportpark. Er zijn energiescans uitgevoerd en diverse haalbaarheidsonderzoeken naar LED veldverlichting en zonnepanelen. Ons uitgangspunt was/is: Groen voor het milieu en goed voor de portemonnee. We hebben vele gesprekken gevoerd en onze ambitie bleek uiteindelijk goed te passen in een verduurzamingstraject die de gemeente ging starten. Uiteindelijk is het besluit genomen onze huidige veldverlichting te gaan vervangen voor LED verlichting. En wel heel snel!

    Komende week zullen ware acrobaten de lichtmasten ingaan om de lampen te vervangen. Na een week zou het project afgerond moeten zijn. Als alles volgens planning verloopt kan er ’s avonds gewoon getraind worden. We zijn blij als vereniging op deze wijze bij te dragen aan verduurzaming en een aanzienlijke besparing op onze energierekening.

    Later dit jaar zullen nadere onderzoeken worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van zonnepanelen op het dak van ons clubgebouw.