• Met een kleine vertraging hierbij de teamindelingen voor de jeugd voor het seizoen 2020/2021. Zoals bekend mag worden geacht kan het voorkomen dat er bij de start van het seizoenn nog een enkele wijziging plaats vindt. De JO11 wordt later bekend gemaakt i.v.m. het aantal teams dat kan worden in geschreven. Dit geldt ook voor de JO19 die via de trainers geïnfomeerd zullen worden.

    teamindelingen