• Het nieuws dat tot 1 juni 2020 alle evenementen en bijeenkomsten zijn verboden i.v.m. het coronavirus zal iedereen inmiddels tot zich hebben gekregen. Wat dit precies betekent voor ons is onduidelijk. De KNVB stelt zich op het standpunt dat het organiseren van sportwedstrijden niet binnen de nieuwe richtlijnen valt en men vooralsnog blijft vasthouden aan de datum van 6 april. De KNVB zal dus later met nadere besluiten komen. Aan de andere kant heeft de overheid maatregelen afgekondigd tot 1 juni 2020 die het lastig maken onze hobby uit te oefenen. Denk aan de 1,5 meter afstand tot elkaar en het niet in groepsverband sporten. Het zorgt voor veel verwarring waar wij als club ook mee worstelen. Daarnaast ligt er inmiddels een grote verantwoordelijkheid bij de lokale overheid om maatregelen op te leggen en te gaan handhaven. We wachten de verdere besluitvorming af.

    In vereningsverband hebben we ook een aantal evenementen gepland die wel onder de richtlijnen vallen. De toernooien halen wij uit het programma. Verder staan er een paar evenementen gepland na 1 juni. Denk aan ons jeugdkamp, bijeenkomsten i.v.m. afsluiten seizoen, inleveren materialen en vrijwilligersavond. Een aantal van deze bijeenkomsten/ evenementen vragen voorbereiding. Inmiddels hebben we het jeugdkamp moeten afblijven. Een moeilijk besluit, maar gezien de noodzakelijke voorbereidingen die er aan vooraf gaan wel noodzakelijk. Ook de vragen en reacties van ouders hebben hieraan bijdragen. M.b.t. de overige activiteiten zullen we jullie later informeren.