• Sporten in een veilige en plezierige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Daarbij is het essentieel om op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Samen met je collega-trainers heb je een grote invloed op het plezier en de ontwikkeling van spelers en speelsters en draag je in belangrijke mate bij aan een veilige sportomgeving. Daarom vragen veel verenigingen aan hun jeugdtrainers of zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) willen aanvragen. Voor agressie, intimidatie en seksueel overschrijdend gedrag is immers nooit plaats. 

    Schrik hier niet van want het is alleen maar goed: zo zorg je er samen voor dat de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging zo klein mogelijk wordt gemaakt. De VOG biedt inzicht in het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, waardoor personen van wie bewezen is dat zij eerder in de fout zijn gegaan met kinderen of andere kwetsbare groepen, minder snel in aanmerking komen voor een functie bij de voetbalvereniging.

    Ook wij, SC Botlek, zien het belang van een VOG in. Binnenkort zal dit overigens vanuit de KNVB ook een verplichting gaan worden. 
    Op de achtergrond zijn wij al druk bezig om het een en ander 'op te starten' zodat wij jullie een gratis VOG-aanvraag kunnen aanbieden. Wij houden jullie hiervan op de hoogte. 

    Wij hopen uiteraard dat jullie het belang hiervan ook inzien, want een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn.