• Begin deze maand heeft het bestuur bekend gemaakt dat de jaarlijkse (afsluitende) Algemene Ledenvergadering (ALV) niet door zou gaan i.v.m. de aangescherpte coronarichtlijnen. Ook is toegezegd dat conform de statuten het sociaal jaarverslag en de jaarrekening over het seizoen 2019/2020 zouden worden opgemaakt.

    Via onderstaande knop is het sociaal jaarverslag te raadplegen. De penningmeester heeft i.s.m. met de financiële administratie en kantinebeheer de jaarrekening opgemaakt. Deze is gecontroleerd door de ingestelde kascommissie. Strikt formeel kan er zonder een ALV geen decharge verstrekt worden aan het bestuur. Gezien de opmaak in petit comité en de uitgevoerde controle hebben we vertrouwen in de juistheid. Zodoende is het verslag na de winterstop voor de geïnteresseerden in te zien in de bestuurskamer. Het formeel verstrekken van decharge zullen we agenderen op de eerstvolgende ALV.

    Sociaal jaarverslag 2019/2020