• Vanavond is tijdens de Algemene Ledenvergadering door de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden Hans Kros gekozen tot nieuwe voorzitter van SC Botlek. Hij heeft al aan zijn functie als voorzitter kunnen snuffelen omdat hij sinds het vertrek van Marco van Putten op 1 juli jl. aan de slag was als interim-voorzitter.

    Vanavond heeft Marco de voorzittershamer dan ook officieel aan Hans overgedragen. Wij bedanken Marco nogmaals voor zijn inzet en wensen Hans veel succes toe.

    Ook namen wij officieel afscheid van Peter van der Gun en Henk van Sinttruijen. Tijdens deze vergadering werd ook positief gestemd op hun vervangers Dick van Dijk en Dennis Nieuwenhuijse. Peter en Henk bedankt voor jullie inzet en Dick en Dennis, van harte welkom en veel succes.

    Ron Frishert is ook gekozen als nieuw bestuurslid met de functie Penningmeester. Hij neemt deze functie over van Gertjan Kros, die nu Algemeen Bestuurslid is. Welkom Ron!