• Zoals eerder aangegeven zou het bestuur nog bekijken wie de portefeuille selectiezaken zou gaan doen. Afgelopen maandag tijdens de vergadering is besloten dat Gertjan Kros dit gaat doen. Geery Kramp die in de jeugdcommissie normen en waarden doet zal dit vanaf het nieuwe seizoen ook gaan doen voor de gehele vereniging.