• Beste leden,

  Zoals eerder gecommuniceerd heeft onze huidige voorzitter, Marco van Putten, aangegeven met ingang van 1 juli a.s. te zullen stoppen. Dit betekende dat wij op zoek moesten gaan naar een vervanger. Hiervoor hebben wij een vacature opengesteld en hebben wij zelf ook wat potentiële kandidaten benaderd.

  We hebben uiteindelijk één aanmelding ontvangen en wel van onze huidige jeugdbestuurder en jeugdtrainer Hans Kros. Hans is al vele jaren een vertrouwd gezicht binnen Botlek.
  Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Hans deze taak met veel enthousiasme en gedrevenheid op zich zal nemen. 

  Hans zal vanaf 1 juli interim-voorzitter zijn tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die aan het eind van dit jaar gehouden zal worden. Tijdens deze vergadering zal Hans voorgesteld worden als nieuwe voorzitter waar de aanwezige leden dan mogen aangeven (middels stemmen) of Hans  commitment zal krijgen.  Marco zal tot die tijd de taken netjes overdragen en Hans ondersteunen waar nodig. Wij danken Marco voor zijn inzet en wensen Hans veel succes toe. Op een later moment zullen wij uiteraard op gepaste wijze afscheid nemen van Marco.

  Verder zal het bestuur de komende weken de andere bestuursfuncties onder de loep nemen.
  Wie gaat welke functie vervullen etc? Uiteraard houden wij jullie hiervan ook op de hoogte.