• Deze week zijn en/of worden betalingsherinneringen uitgedeeld i.v.m. contributie achterstanden. Aangezien dit niet de eerste herinnering is om tot betaling te komen, heeft (dagelijks) bestuur het volgende besloten:

    Alle betalingsachterstanden dienen voor donderdag 20 februari 2020 te zijn voldaan. Indien er dan nog een achterstand is mag de speler niet meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

    We komen helaas zo nu en dan tegen dat leden geen juiste of onvolledige contactgegevens hebben geregistreerd. Dit zorgt voor misverstanden. Leden (of ouders van leden) zijn zelfverantwoordelijk voor het doorgegeven van de juiste gegevens. Bij verhuizing of verandering mailadres dient dit doorgegeven te worden via: ledenadmin@scbotlek.nl

    Voor vragen over contributieachterstand dan wel het willen treffen van regeling kan contact worden opgenomen met: penningmeester@scbotlek.nl

    Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen is wellicht verstandig even de eigen afschriften te controleren op betaling van de contributie. Doe dit dus voor 20 februari 2020!