• Met ingang van het seizoen 2020/2021 wordt voor de gehele jeugdafdeling (JO7 t/m JO19) gewerkt met een kledingplan/-fonds. Dat betekent dat elk jeugdlid in bruikleen en tegen een vergoeding van € 20,= per seizoen een shirt en short krijgt. De kousen dienen zelf aangeschaft te worden.

  Op deze pagina kunnen de leden informatie vinden aangaande ons kledingfonds. Voor vragen aangaande het kledingfonds kan een mail gestuurd worden naar kleding@scbotlek.nl

  Botlek kiest voor het kledingfonds omdat we het belangrijk vinden dat we als vereniging uniformiteit uitstralen. Het is vrij "apart" dat we binnen onze vereniging 2 officiële wedstrijdshirts kennen (blauw en wit). Hieraan zitten verschillende nadelen. Het is voor de tegenstander vooraf niet altijd duidelijk in welk shirt wij spelen. Daarnaast zien we verschillende blauwe shirts binnen één team en is er toch een gevoel van onderscheid gaan ontstaan tussen teams met sponsorshirts en niet. De verplichte aanschaf van een blauw shirt, ook als je in een sponsorshirt speelt, zorgt voor weerstand. Daarnaast is er een situatie ontstaan dat de vereniging geen baten ontving van de ingebruik zijnde sponsorshirts binnen de jeugdafdeling. En wel de lasten had. Met het kledingfonds komt het unieke en mooie originele Botlekshirt beschikbaar voor iederen, tegen een schappelijke bijdrage. Het blauwe tenue hoeft niet meer verplicht te worden aangeschaft en is ook niet meer het officiele wedstrijdshirt vanaf komend seizoen. Voor het kledingfond heeft SC Botlek een overeenkomst gesloten met Hummel en Top Sportwear.

  Hieronder ook een aantal verwijzingen die van belang zijn in relatie tot het kledingfonds.

 • De kosten voor het in bruikleen krijgen worden door de vereniging voor minimaal 2 jaren vooruit vastgesteld. Tot en met het seizoen 2023/2024 is de het tarief € 20,= per seizoen.

  Om deel te kunnen nemen dienen leden te tekenen voor een automatisch incasso. Deze aan het begin van het het seizoen geïncasseerd voor het komende seizoen. Indien om welke reden ook een incasso niet lukt, is de speler niet speelgerechtigd. Dit is geborgd in ons contributieplan.

  Hieronder staat het incassoformlier wat door de ouder(s)/verzorger(s) dient worden ingevuld. Het verzoek is het formulier te printen en ingevuld in te leveren bij Top Sportwear.

   

  incassoformulier kledingplan

 • Procedure

  Nieuwe leden / start kledingfonds

  Leden ontvangen dienen van de website een deelname en incassoformulier te downloaden/printen. Deze dient ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij Topsport Wear (winkelcentrum Akkerhof). Dan kunnen ook de kousen en eventueel andere kleding gekocht worden. Het voucher wordt afgegeven als wordt getekend voor kennisname regels (info website) en automatische incasso. Top Sportwear heeft een lijst met leden welke in aanmerking komen voor een tenue. Er vindt dus bij Top Sportwear een tweede controle plaats.

  Vervangen kleding

  Indien het tenue te klein is geworden of op natuurlijke wijze is versleten kan het lid kosteloos bij Top Sportwear een nieuw tenue halen. Ook dan wordt a.d.h.v. een lijst gecontroleerd of dit kan. Kleding wat door onachtzaamheid of opzettelijk kapot is gemaakt of verkleurd kan niet worden omgeruild. Dit dient dan vervangen te worden op kosten van het lid.

  Beëindigen lidmaatschap

  Indien  het lidmaatschap wordt beëindigd moet het lid opzeggen bij de ledenadministratie. Het lid krijgt dan van het lid een bevestiging en het verzoek de kleding gewassen in te leveren bij Top Sportwear. Top Sportwear stuurt naar de ledenadministratie een bevestiging dat de kleding is ingeleverd. Pas daarna kan opzegging definitief gemaakt worden. Zolang de kleding niet is ingeleverd blijft de financiële verplichting t.o.v. de vereniging bestaan. Er kan dus ook niet worden overgeschreven naar een andere vereniging.

 • Vragen en contact

  Indien na het lezen van bijgaande informatie er nog vragen zijn dan kunnen deze als volgt gesteld worden:

  Over lidmaatschap:  ledenadmin@scbotlek.nl

  Over betalingen:     penningmeester@scbotlek.nl

  Over de kleding:     kleding@sbotlek.nl