• Met ingang van het seizoen 2020/2021 wordt voor de gehele jeugdafdeling (JO7 t/m JO19) gewerkt met een kledingplan/-fonds. Dat betekent dat elk jeugdlid in bruikleen en tegen een vergoeding van € 20,= per seizoen een shirt en short krijgt. De kousen, schoenen, scheenbeschermers dienen zelf aangeschaft te worden.

  Op deze pagina kunnen de leden informatie vinden aangaande ons kledingfonds. Voor vragen aangaande het kledingfonds kan een mail gestuurd worden naar ledenadmin@scbotlek.nl

  Botlek kiest voor het kledingfonds omdat we het belangrijk vinden dat we als vereniging uniformiteit uitstralen. Het is vrij "apart" dat we binnen onze vereniging 2 officiële wedstrijdshirts kennen (blauw en wit). Hieraan zitten verschillende nadelen. Het is voor de tegenstander vooraf niet altijd duidelijk in welk shirt wij spelen. Daarnaast zien we verschillende blauwe shirts binnen één team en is er toch een gevoel van onderscheid gaan ontstaan tussen teams met sponsorshirts en niet. De verplichte aanschaf van een blauw shirt, ook als je in een sponsorshirt speelt, zorgt voor weerstand. Daarnaast is er een situatie ontstaan dat de vereniging geen baten ontving van de ingebruik zijnde sponsorshirts binnen de jeugdafdeling en wel de lasten had. Met het kledingfonds komt het unieke en mooie originele Botlekshirt beschikbaar voor iedereen, tegen een schappelijke bijdrage.

  Voor het kledingfonds heeft SC Botlek met ingang van het seizoen 2022-2023 een overeenkomst gesloten met Stanno en Sport2000.

  Hieronder ook een aantal verwijzingen die van belang zijn in relatie tot het kledingfonds.

 • De kosten voor het in bruikleen krijgen worden door de vereniging voor minimaal 2 jaar vooruit vastgesteld. Tot en met het seizoen 2023/2024 is het tarief € 20,= per seizoen.

  Om deel te kunnen nemen dienen leden te tekenen voor een automatisch incasso. Deze wordt aan het begin van het het seizoen geïncasseerd voor het komende seizoen. Indien om welke reden ook een incasso niet lukt, is de speler niet speelgerechtigd. Dit is geborgd in ons contributieplan.

  Hieronder staat het incassoformlier wat door de ouder(s)/verzorger(s) moet worden ingevuld. Het verzoek is het formulier te printen en ingevuld in te leveren bij Sport2000 Spijkenisse.

   

  incassoformulier kledingplan

 • Procedure

  Nieuwe leden/start kledingfonds

  Leden dienen via de website een deelname- en incassoformulier te downloaden/printen. Deze moet ingevuld én ondertekend worden ingeleverd bij SPORT2000 Spijkenisse (Uitstraat 2). Hier kunnen dan ook de kousen en eventueel andere kleding gekocht worden. De voucher wordt afgegeven als wordt getekend voor kennisname regels (info website) en automatische incasso. SPORT2000 heeft een lijst met leden welke in aanmerking komen voor een tenue. Er vindt bij SPORT2000 dus een tweede controle plaats.

  Vervangen kleding

  Indien het tenue te klein is geworden of op natuurlijke wijze is versleten, dan kan het lid kosteloos bij SPORT2000 Spijkenisse een nieuw tenue halen. Ook dan wordt a.d.h.v. een lijst gecontroleerd of dit kan. Kleding welke door onachtzaamheid of opzettelijk kapot is gemaakt of verkleurd kan niet worden omgeruild. Dit dient dan vervangen te worden op kosten van het lid.

  Beëindigen lidmaatschap

  Indien het lidmaatschap wordt beëindigd moet het lid dit doorgeven aan ledenadministratie. Het lid krijgt dan van de ledenadministratie een bevestiging en het verzoek de kleding gewassen in te leveren bij SPORT2000 Spijkenisse. SPORT2000 stuurt naar de ledenadministratie een bevestiging dat de kleding is ingeleverd. Pas daarna kan opzegging definitief worden gemaakt. Zolang de kleding niet is ingeleverd blijft de financiële verplichting t.o.v. de vereniging bestaan. Er kan dan dus ook niet worden overgeschreven naar een andere vereniging.