• Bestuursleden hebben een zittingstermijn van 3 jaar en dienen daarna af te treden. Zij kunnen zich wel weer verkiesbaar stellen.

  Op de 4 vacatures, die aan aantal weken geleden zijn gepubliceerd, zijn geen aanmeldingen binnengekomen.
  De bestuursleden die dit jaar moeten aftreden hebben zich verkiesbaar gesteld. Zij zijn gisteravond, tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, met een grote meerderheid van de stemmen herkozen door de leden. 

  De komende 3 jaar zullen zij opnieuw in het bestuur zitten. Zij danken de leden in het vertrouwen!

  Herkozen zijn:
  Marco van Putten: Dagelijks bestuur -> voorzitter
  Elles den Boer-Loof: Dagelijks bestuur -> secretaris
  Gertjan Kros: Dagelijks bestuur -> penningmeester
  Henk van Sinttruijen: Algemeen bestuur: senioren en selectie