• Vrijdagavond 6 maart a.s. is er een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering in verband met het presenteren en besluitvorming  van het nieuwe kledingplan. 

    Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur.