• Binnen SC Botlek vinden we een veilig sportklimaat heel belangrijk. Om dit te ondersteunen introduceert het bestuur een aantal acties, maatregelen en vernieuwd beleid. Zo voorzien we in vernieuwde gedragsregels en introduceren we een VOG voor onze vrijwilligers. In bijgaande notitie is een nadere uitwerking te lezen.

    Een veilig sportklimaat.