• Corona grijpt in ieders leven in. De gevolgen van de maatregelen zijn voor een ieder merkbaar. Wie had dit een paar weken kunnen bedenken. Dit is een maatschappelijke en economische ontwrichting die ook sportverenigingen raakt. Op dit moment weten we niet of leden van ons getroffen zijn door het virus. Het is niet ondenkbaar. We wensen een ieder die direct dan wel indirect geraakt is sterkte en beterschap.

  Op sportief gebied is het ook drama. Het verenigingsleven ligt stil. Er komen diverse vragen binnen bij het bestuur. Wanneer kunnen weer trainen? Gaat de competitie nog verder? Kunnen we op zaterdag niet de kantine openen? Niet op alle vragen hebben we antwoord. Eén ding is zeker: De gezondheid van een ieder, ook buiten onze ledenkring, staat voorop. Daarom moeten we onze verantwoording nemen en blijft ons complex tot 6 april 2020 DICHT!

  Wat de gevolgen op sportief gebeid zijn, weten we nog niet. We wachten de besluiten van de KNVB af. Degenen die fit willen blijven en er voor de eerste training of wedstrijd gelijk willen staan, wijzen we op https://youtu.be/k428KGSgMVg. Wat de gevolgen op financieel gebied zijn voor de vereniging weten we ook niet. Veel van onze sponsors hebben grote problemen, doordat zij hun deuren hebben moeten sluiten of verminderde klandizie hebben en hun kosten doorgaan. Voor SC Botlek kennen de zorgen een mindere omvang. Uiteraard hebben wij kosten/lasten die doorgaan, maar doordat wij geen personeelskosten hebben zijn de lasten lager. Wel brengt dit voor ons een kleine uitdaging met zich mee, omdat we wekenlang zonder kantineopbrengsten zitten. En daar is wel de begroting op gebaseerd. Als bestuur zullen we zeker kijken wat de impact is. Vooralsnog zien wij geen aanleiding tot grote zorgen.

  Wel zouden we onze leden willen oproepen, daar waar het kan, onze sponsors en de vereniging te helpen. Veel van onze sponsors zijn zeer creatief geweest en bieden aangepaste dienstverlening en/of producten aan. Onder de noemer “support your locals” zou het mooi zijn als we elkaar door deze ellendige tijd helpen. Check daarvoor de websites (of facebookpagina’s) van onze sponsors via het tabblad sponsors op onze website. Sinds een jaar werkt SC Botlek  samen met sponsorkliks.com. Het zou de club enorm helpen als onze leden daar intensiever gebruik van gaan maken. Niet alleen voor online aankopen, maar bijvoorbeeld ook om via thuisbezorgd een maaltijd thuis te laten bezorgen. Veel webwinkels waar dagelijks door leden en/of bedrijven besteld worden, kan benaderd worden via sponsorkliks https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=10139&cn=nl&ln=nl

  We wensen een ieder de komende tijd sterkte toe bij deze onzekere tijd.

   

  Het bestuur van SC Botlek