• Binnen SC Botlek is nog een andere club actief, te weten de Club van 50. De Club van 50 ontleent haar naam aan de hoogte van de jaarlijkse bijdrage, die 50 ouderwetse guldens bedroeg. Tegenwoordig is de bijdrage € 25,00. De Club van 50 heeft haar eigen statuten en reglement en functioneert onafhankelijk van SC Botlek. Doelstelling van de Club van 50 is om op diverse manieren een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van SC Botlek. Dit gebeurt door het doen van financiële bijdragen aan activiteiten ten behoeve van de jeugd (jeugdkamp, internationale toernooien, etc.), alsmede het doen van schenking van zaken ten behoeve van de gehele vereniging.  

   

  De Club van 50 organiseert onder andere regelmatig bingoavonden voor haar leden, maar ook voor niet-leden.

   

  Bestuur
  Het bestuur van de Club van 50 bestaat uit de volgende personen.

   

  Voorzitter Ron van Bergem
  Penningmeester

  Gloria Hardy

  Secretaris
  Algemeen lid

  Bert Goedendorp
  Frans Stadhouders

   

   


  Gegevens

   

  Het rekeningnummer voor contributies is: 
  NL75 INGB 0003 6442 21 t.n.v. Club van 50 van SC Botlek, Spijkenisse
  Email: clubvan50scbotlek@gmail.com
   

   

  Donaties 
  Naar aanleiding van besluiten tijdens de ledenvergadering van 12 juni 2008 is het donatie-beleid aangepast. Donaties moeten gerelateerd zijn aan voetbalactiviteiten of aan de gehele club. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur, alwaar u ook een aanvraag voor een donatie kunt indienen. 
  Een donatie moet schriftelijk (e-mail mag ook) worden ingediend met daarin in elk geval vermeld de volgende zaken: Omschrijving van de activiteit, begroting, aantal deelnemende Botlekleden, datum activiteit.

   

  Leden Club van 50
  De leden van de Club van 50 staan vermeld op het tegelplateau in de kantine.

  Inschrijfformulier Club van 50