• Ons bestuur

 • Marco van Putten
  Voorzitter, dagelijks bestuur
  voorzitter@scbotlek.nl
 • Elles den Boer-Loof
  Secretaris, dagelijks bestuur
  secretaris@scbotlek.nl
 • Gertjan Kros
  Penningmeester, dagelijks bestuur
  penningmeester@scbotlek.nl
 • Henk van Sintruijen
  Algemene voetbal- en selectiezaken
 • Rene Demmendaal
  Sponsorzaken
  sponsoring@scbotlek.nl
 • Hans Kros
  Jeugdzaken
  jeugd@scbotlek.nl
 • Dick van Dijk
  Accommodatie en materiaal
 • Rooster van aftreden

  Voorzitter             M. van Putten        najaar 2024

  Secretaris             E. den Boer           najaar 2024

  Penningmeester    G. Kros                 najaar 2024

  Technische zaken  H. van Sintrijen     najaar 2024

  Jeugd                  H. Kros                  najaar 2025

  Sponsoring           R. Demmendaal     najaar 2025

  Accomodatie         D. van Dijk            najaar 2026