• Bestuursleden

 • Hans Kros

  Voorzitter en Selectiezaken
  voorzitter@scbotlek.nl
 • Dennis Nieuwenhuijse

  Secretaris / Seniorenzaken
  secretaris@scbotlek.nl
 • Ron Frishert

  Penningmeester en Selectiezaken
  penningmeester@scbotlek.nl
 • Jan Schoonen

  2e secretaris
 • RenĂ© Demmendaal

  Sponsorzaken
  sponsoring@scbotlek.nl
 • Dick van Dijk

  Onderhoud en Accommodatie
 • Gertjan Kros

  Algemene Voetbalzaken
 • Rooster van aftreden

  Voorzitter              H. Kros                  najaar 2026

  Secretaris             D. Nieuwenhuijse    najaar 2026

  Penningmeester    R. Frishert               najaar 2026

  Senioren              D. Nieuwenhuijse     najaar 2026

  Algemeen             G. Kros                   najaar 2024

  Sponsoring           R. Demmendaal       najaar 2025

  Accommodatie      D. van Dijk              najaar 2026

  Secretaris (2e)      J. Schoonen            najaar 2027