• Bestuursleden

 • Hans Kros

  Voorzitter (int) en Selectiezaken
  voorzitter@scbotlek.nl
 • Elles den Boer-Loof

  Secretaris / Wedstrijdsecretaris
  secretaris@scbotlek.nl
 • Ron Frishert

  Penningmeester (int) en Selectiezaken
  penningmeester@scbotlek.nl
 • Dennis Nieuwenhuijse

  Seniorenzaken
 • RenĂ© Demmendaal

  Sponsorzaken
  sponsoring@scbotlek.nl
 • Dick van Dijk

  Onderhoud en Accommodatie
 • Gertjan Kros

  Algemene Voetbalzaken
 • Rooster van aftreden

  Voorzitter              H. Kros                  najaar 2026

  Secretaris             E. den Boer            najaar 2024

  Penningmeester    R. Frishert              najaar 2026

  Senioren              D. Nieuwenhuijse     najaar 2026

  Algemeen             G. Kros                   najaar 2024

  Sponsoring           R. Demmendaal       najaar 2025

  Accommodatie      D. van Dijk              najaar 2026

 • Vergaderdata Bestuur seizoen 2023-2024