•  

  SC Botlek streeft een evenwichtig contributiebeleid na. Dat beteketent dat we hoogte van de contributie afstemmen op de uitgaven die de club heeft. Tijdige contributiebetaling is een belangrijk aspect als het gaat om de conituiteit van onze vereniging. Daar waar nodig proberen we bij betalingsproblemen mee te denken. 

   

  Contact
  Per e-mail: penningmeester@scbotlek.nl
  IBAN Bankrekeningnummer: NL35RABO0106084348

  Contributies 2020-21

  Categorie Jaar Maand (8x)
  Senioren € 192 € 24
  A-Junioren € 148 € 18,50
  Junioren € 130 € 16,25
  Pupillen € 110 € 13,75
  Trainend lid € 76 € 9,50

  Een donateur, verenigingslid, rustend lid betaald m.i.v. seizoen 2020/2021 € 20,= per seizoen


  Eenmalige inschrijfkosten € 10,=
  Overschrijvingskosten € 10,-= (van de ene club naar de andere).

  Betaalwijzen
  U kunt een keuze maken tussen twee betaalwijzen. 
  Let op! Gedurende het seizoen kan niet meer van betaalwijze worden gewisseld. 

  Een incasso kan dus niet meer gestart worden gedurende het seizoen. Alleen voor nieuwe leden is dit mogelijk. 

  Automatisch
  U kunt betalen per automatische incasso. Dit heeft onze voorkeur. Dan wordt vanaf september gedurende 8 maanden elke maand 1/8 van de contributie automatisch van uw rekening overgeschreven naar de vereniging. Bijkomend voordeel is dat u geen administratiekosten voor de acceptgiro betaald. Ook kunt u nooit meer vergeten de contributie over te schrijven. Zorg wel voor voldoende saldo op uw rekening anders lukt de incasso niet en loopt u achterstand op met het risico op uitsluiting van trainingen en wedstrijden. 

  Het formulier is te vinden bij belangrijke documenten. kunt u invullen en ondertekend opsturen of inleveren op de club. 

  Per overboeking
  Wie niet per automatische incasso betaalt, krijgt aan het begin van het seizoen per mail een nota toegestuurd. Deze moet binnen de betaaltermijn voldaan worden. Bij deze betaalwijze is het niet mogelijk in termijnen te betalen. In verband met de administratieve kosten die deze betaalwijze met zich meebrengen, wordt bovenop de contributie € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

  Bij niet tijdige en/of volledige betaling ontvangt u eenmalig een betalingsherinnering. De kosten van de betalingsherinnering bedragen € 10,=. Zie de consequenties van het niet tijdig en/of volledig betalen bij "veel gestelde vragen" hieronder. 

  Veel gestelde vragen

  Ik heb geen nota gehad en betaal niet automatisch. Wat moet ik doen?
  - De acceptgiro's worden begin augustus/ september verstuurd. Heeft u medio september nog geen nota ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester


  Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
  - Leden die niet op tijd betalen worden eenmalig herinnerd. Daarna volgt een trainings- en speelverbod. Als er dan nog niet betaald wordt kan de vordering in handen gegeven worden van een incassobureau. De extra kosten zijn dan voor uw rekening.

  Hoeveel contributie moet ik betalen als ik gedurende het seizoen lid wordt?
  - De contributie wordt dan voor het eerste jaar pro rata bepaald, dus u betaalt alleen de maanden dat u lid bent. 

  Wat gebeurt er als ik niet betaal en van club wil veranderen?
  - De KNVB verleent geen overschrijving als u nog contributie verschuldigd bent bij de vorige club. 

  Ik kan de contributie niet betalen maar wil toch dat mijn kind kan voetballen. Wat zijn de mogelijkheden?
  - Neem in dat geval contact op met de penningmeester. 

  Wat gebeurt er als er geen voldoende saldo op mijn rekening staat?
  - De incasso kan in dat geval niet uitgevoerd worden en er ontstaat dan een achterstand. Als u dat constateert neem dan contact op met de penningmeester om uitsluitingen van trainingen en wedstrijden te voorkomen.

  Ik heb opgezegd maar krijg toch een acceptgiro. Wat moet ik doen?
  - Als u opgezegd heeft voor 1 juli kan het zijn dat de administratie niet is bijgewerkt. Neem in dat geval contact op met de penningmeester. 
  Heeft u opgezegd na 1 juli dan bent u volgens het contributiereglement een heel seizoen contributie verschuldigd. 


  Ik ben zwaar geblesseerd en heb een groot deel van het seizoen niet kunnen voetballen. Krijg ik mijn contributie terug?
  - Spelers die aantoonbaar een groot deel van het seizoen niet hebben kunnen voetballen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de contributie terugkrijgen. Echter nooit meer dan de helft. Neem contact op met de penningmeester en leg de situatie uit. 

  contributiereglement