•  

   

  SC Botlek streeft een evenwichtig contributiebeleid na. Dat betekent dat we de hoogte van de contributie afstemmen op de uitgaven die de club heeft. Tijdige contributiebetaling is een belangrijk aspect als het gaat om de continuïteit van onze vereniging. Daar waar nodig proberen we bij betalingsproblemen mee te denken. 

   

  Contact

  Per e-mail: penningmeester@scbotlek.nl

  IBAN Bankrekeningnummer: NL35RABO0106084348

  Contributies 2022-2023 

  Categorie Jaar Maand (8x)
  Senioren € 202 € 25,50
  Junioren JO19/JO18 € 156 € 19,50
  Junioren JO17 t/m JO13 € 138 € 17,25
  Pupillen € 118 € 14,75
  Trainend lid € 80 € 10,00

   

  Een donateur, verenigingslid, rustend lid betaald m.i.v. seizoen 2022/2023 € 20,= per seizoen.

  Eenmalige inschrijfkosten € 10,=.

  Overschrijvingskosten € 10,-= (van de ene club naar de andere).

  Betaalwijzes
  U kunt een keuze maken tussen twee betaalwijzes. 
  Let op! Gedurende het seizoen kan niet meer van betaalwijze worden gewisseld. 

  Een incasso kan dus niet meer gestart worden gedurende het seizoen. Alleen voor nieuwe leden is dit mogelijk. 

  Automatisch:
  U kunt betalen per automatische incasso. Dit geniet onze voorkeur. Vanaf september wordt gedurende
  8 maanden iedere maand 1/8 deel van de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven ten gunste van de vereniging. Bijkomend voordeel is dat u geen administratiekosten voor de acceptgiro betaalt. Ook kunt u nooit meer vergeten de contributie over te schrijven. Zorg wel voor voldoende saldo op uw rekening anders lukt de incasso niet en loopt u achterstand op met het risico op uitsluiting van trainingen en wedstrijden. 


  Het formulier is te vinden bij 'Belangrijke documenten'. Deze kunt u invullen en ondertekend opsturen of inleveren op de club. 

  Per overboeking:
  Wie niet per automatische incasso betaalt, krijgt aan het begin van het seizoen per mail een nota toegestuurd. Deze moet binnen de betaaltermijn voldaan worden. Bij deze betaalwijze is het niet mogelijk in termijnen te betalen. In verband met de administratieve kosten die deze betaalwijze met zich meebrengt wordt bovenop de contributie € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. 

  Bij niet tijdige en/of volledige betaling ontvangt u éénmalig een betalingsherinnering. De kosten van de betalingsherinnering bedragen € 10,=. Zie de consequenties van het niet tijdig en/of volledig betalen bij "veel gestelde vragen" hieronder. 

  Veel gestelde vragen:

  Ik heb geen nota gehad en betaal niet automatisch. Wat moet ik doen?
  - De acceptgiro's worden begin augustus/september verstuurd. Heeft u medio september nog geen nota ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@scbotlek.nl


  Wat gebeurt er als ik niet op tijd betaal?
  - Leden die niet op tijd betalen worden éenmalig herinnerd. Daarna volgt een trainings- en speelverbod. Als er dan nog niet betaald wordt kan de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. De extra kosten zijn dan voor uw rekening.

   Hoeveel contributie moet ik betalen als ik gedurende het seizoen lid wordt?
  - De contributie wordt dan voor het eerste jaar pro rata bepaald, dus u betaalt alleen de maanden dat  u lid bent. 


  Wat gebeurt er als ik niet betaal en van club wil veranderen?
  - De KNVB verleent geen overschrijving als u nog contributie verschuldigd bent bij de vorige club. 

  Ik kan de contributie niet betalen maar wil toch dat mijn kind kan voetballen. Wat zijn de mogelijkheden?
  - Neem in dat geval contact op met de penningmeester via penningmeester@scbotlek.nl

  Wat gebeurt er als er onvoldoende saldo (in geval van incasso) op mijn rekening staat?
  - De incasso kan in dat geval niet uitgevoerd worden en er ontstaat dan een achterstand. Als u dat constateert neem dan contact op met de penningmeester om uitsluitingen van trainingen en wedstrijden te voorkomen via penningmeester@scbotlek.nl

  Ik heb opgezegd maar krijg toch een acceptgiro. Wat moet ik doen?
  - Als u opgezegd heeft vóór 1 juli kan het zijn dat de administratie niet is bijgewerkt. Neem in dat geval contact op met de penningmeester via penningmeester@scbotlek.nl
  Heeft u opgezegd ná 1 juli dan bent u volgens het contributiereglement een heel seizoen contributie verschuldigd. 


  Ik ben zwaar geblesseerd en heb een groot deel van het seizoen niet kunnen voetballen. Krijg ik mijn contributie terug?
  - Spelers die aantoonbaar een groot deel van het seizoen niet hebben kunnen voetballen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de contributie terugkrijgen. Echter nooit meer dan de helft. Neem contact op met de penningmeester via penningmeester@scbotlek.nl en leg de situatie uit. 

  contributiereglement