• Recent zijn de facturen van de eerst volgende contributietermijn verstuurd. Een paar leden hebben gevraagd waarom de vereniging contributie int nu we niet spelen. Op het niet spelen heeft de vereniging geen invloed. En het woord vereniging zegt eigenlijk alles al. Binnen een vereniging dragen we de lasten met elkaar. We zijn geen commerciële organisatie waar tegen betaling een dienst of product wordt geleverd. Aan lidmaatschap is contributie verbonden. Daarnaast lopen ook diverse kosten door. Denk aan vaste lasten, verzekering van accommodatie en spelers, de vaste afdrachten aan de KNVB en diverse andere zaken. We zijn ook niet in de gelegenheid om contributie-inning tijdelijk te stoppen of te verlagen. Mede ook omdat juist door het niet voetballen de vereniging extra wordt geraakt door een gebrek aan kantine-inkomsten. We proberen de trainingen zo goed mogelijk door te laten gaan. In de zomervakantie hebben we leden de gelegenheid gegeven door te trainen. We hopen op ieders begrip en medewerking en dat betalingen en incasso’s volgens beleid en regels worden voldaan.