• Vrijdagavond 13 december jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.
  Het bestuur heeft de aanwezige leden onder andere de resultaten over het vorige seizoen (2018-2019) gepresenteerd, op zowel sportief- als financieel gebied. Hierbij een korte samenvatting over de besproken punten:

  Bestuursleden:
  Met een meerderheid van de stemmen zijn René Demmendaal (sponsorzaken) en Michael van Rhoon (jeugdzaken) officieel verkozen als bestuurslid. Zij waren al een aantal maanden actief als interim-bestuurslid. Peter van der Gun is, ook met een meerderheid van de stemmen, gekozen als nieuw bestuurslid Accommodatie en Materiaal.

  Jaarverslag 2018-2019:
  Elles den Boer (secretaris) heeft het jaarverslag gepresenteerd. Hierin is onder meer opgenomen welke activiteiten er hebben plaatsgevonden, het ledenverloop, sportieve resultaten, samenwerking met externe partijen, digitale communicatie etc. Wilt u het gehele jaarverslag lezen, vraag deze dan op via secretaris@scbotlek.nl.

  Financiële resultaten:
  De kascontrole heeft plaatsgevonden en het bestuur is officieel decharge verleend. De cijfers laten zien dat we een financieel gezonde club zijn. We hebben een positief saldo onder de streep en daar zijn wij uiteraard erg trots op/ blij mee. Indien u het volledige financiële verslag wilt inzien, stuur dan een mailtje naar secretaris@scbotlek.nl.

  Voorstel wijzigen statuten:
  De huidige statuten zijn op een aantal punten gedateerd en vragen om een wijziging/toevoeging.
  Om een definitief akkoord te krijgen van de leden voor het wijzigen van de statuten zal er een extra ingelaste vergadering worden ingepland. Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond 24 januari a.s. om 20.00 uur. Noteer deze datum in je agenda. De statuten kunnen vooraf worden opgevraagd bij de secretaris via secretaris@scbotlek.nl. Ook ligt er een exemplaar ter inzage in de commissiekamer.

  Kledingplan:
  Voorzitter Marco van Putten heeft het kledingplan gepresenteerd. De aanwezig leden hebben deze avond ingestemd met de visie van het bestuur om een nieuw kledingplan uit te werken. Een aantal leden heeft aangeboden mee te denken en zal zitting nemen in een speciale werkgroep om een en ander vorm te gaan geven. Het bestuur acht het wenselijk een brede vertegenwoordiging van de vereniging in deze werkgroep te hebben (leden én ouders van leden) en hopen dan ook dat geïnteresseerden zich  aanmelden.  Zou u ook mee willen denken? Meld u dan aan via secretaris@scbotlek.nl.

  Jubilarissen:
  Tijdens deze vergadering zijn 4 jubilarissen in het zonnetje gezet. Kevin en Dick Kuikstra zijn dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging. André Kokje is 40 jaar lid en Ron van Bergem heeft de 50 jaar aangetikt.
  Uiteraard feliciteren wij de jubilarissen nogmaals met hun jubileum en wij bedanken hen voor hun trouw
  áán en inzet vóór de club.