• Zoals u weet organiseren wij altijd aan het eind van het jaar onze Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur onder meer verantwoording aflegt over het afgelopen seizoen. Door de corona-maatregelen is het niet haalbaar om dit nu te organiseren gezien het beperkt aantal gasten wat mag komen. Tijdens de afgelopen bestuursvergadering is unaniem besloten deze dan ook te verplaatsen naar een later tijdstip, zodra een en ander weer mag/kan. 

    Conform de statuten zullen wij zowel het Algemeen- als het Financieel Jaarverslag gereed moeten hebben aan het eind van dit jaar. Hier zijn wij op dit moment dan ook druk mee bezig. Vanaf maandag 20 december a.s. zullen deze bij de secretaris (Elles den Boer) digitaal op te vragen zijn via secretaris@scbotlek.nl.